บัตรเข้าชมงาน
บัตรสำหรับผู้ใหญ่

บัตรสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ : สามารถเข้าชมได้ตลอดงาน

หมายเหตุ : สำหรับนั่งกระเช้า Dino eye มีค่าบริการเพิ่ม สามารถซื้อเพิ่มเติมที่จุดจำหน่าย Ticket box และ บริเวณด้านหน้าของ Dino eye
ผู้ใหญ่
600
บัตรสำหรับเด็ก

บัตรสำหรับเด็ก

เด็ก : ความสูง ระหว่าง 90-140 ซม.
สามารถเข้าชมได้ตลอดงานโดยอยู่ใน
ความดแูลของผู้ปกครอง

หมายเหตุ : สำหรับนั่งกระเช้า Dino eye และ ขี่ไดโนเสาร์ Dino farm มีค่าบริการเพิ่ม สามารถซื้อเพิ่มเติมที่จุดจำหน่าย Ticket box และ บริเวณด้านหน้าของ Dino eye และ Dino farm
เด็ก
400
จำนวนบัตรที่เลือก (0)
ราคา 0 บาท
-สำหรับเด็กส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าชมฟรี
- Dino eye และ Dino farm (ขี่ไดโนเสาร์) สามารถซื้อเพิ่มได้หน้างาน