ais
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ลดค่าบัตรผ่านประตู สูงสุดถึง 25 % (ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 60)

Pororo AQUA PARK 02

Pororo AQUA PARK 02

ลูกค้า serenade ของ AIS ลดค่าบัตรผ่านประตู 25 % (รับส่วนลดหน้าสวนสนุก)
ลูกค้าทั่วไป ของ AIS ลดค่าบัตรผ่านประตู 15% (รับส่วนลดหน้าสวนสนุก)

เงื่อนไข : 1 หมายเลข / 2 สิทธิ์ / วัน ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ : (1 หมายเลข กดรหัส 2 ครั้ง ได้รับตั๋ว 2 ใบต่อวัน)

 

หมายเหตุ : โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้