frame
(Update) เซอร์ไพรส์จัดหนัก ช้อปปั๊บ รับบัตรเที่ยว Dinosaur Planet ฟรี

fb_dinosaur-planet

ลูกค้าบัตรบีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพทุกท่านที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์รับบัตรเข้าชมและบัตรขึ้น Dino Eye ฟรี สามารถแสดง SMS เพื่อกดรหัสแลกรับบัตรเข้าชมได้ฟรี ณ จุดจำหน่ายบัตร Dinosaur Planet วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรที่สวนสนุก Dinosaur Planet หรือบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ www.bangkokbank.com

หมายเหตุ

  • ลูกค้าจะต้องกดรับรหัสและแสดงรหัสต่อเจ้าหน้าที่สวนสนุก Dinosaur Planet เพื่อแลกรับบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหน้าสวนสนุก Dinosaur Planet ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์จากธนาคาร ภายในระยะเวลาที่ระบุในข้อความตอบรับเท่านั้น โดยรหัสมีอายุ 60 นาที มิฉะนั้นให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ (รองรับเครือข่าย AIS/dtac/TrueMove H เท่านั้น ค่าบริการ SMS กดรับรหัสครั้งละ 3บาท) และต้องใช้สิทธิ์เข้าชมสวนสนุก Dinosaur Planet และขึ้นกระเช้า Dino Eye ภายในวันเดียวกันกับวันที่แลกรับสิทธิ์

  • สงวนสิทธิ์ 1 SMS ต่อบัตรผ่านประตู Dinosaur Planet และบัตรขึ้น Dino Eye 1 ครั้งเท่านั้น

  • สิทธิ์เข้าชมสวนสนุกใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น (สามารถใช้สิทธิ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์-ศุกร์ได้)