bkbn
(Update) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ เมื่อซื้อบัตรผ่านประตู Bangkok Bank Dinosaur Planet)

 

12931291_933837956736886_5149179420951301313_n new

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพ เมื่อซื้อบัตรผ่านประตู Bangkok Bank Dinosaur Planet*

· ส่วนลด 30% สำหรับบัตรอินฟินิท และบัตรผู้นำแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

· ส่วนลด 20% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่น และบัตรเดบิต บิเฟิสต์

*เงื่อนไข

– เฉพาะการซื้อบัตรเข้าชม Dinosaur Planet สำหรับผู้ใหญ่หรือสำหรับเด็ก ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านเคาน์เตอร์ด้านหน้าสวนสนุกฯ เท่านั้น

– สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารกรุงเทพทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ โดยรายละเอียดส่วนลดเป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น จำกัดส่วนลดสูงสุด 2 ใบ ต่อบัตร ต่อวัน

– ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ หรือยกเลิกการให้ข้อเสนอดังกล่าวแก่ผู้ถือบัตรที่ธนาคารพิจารณาว่ามีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขโปรโมชั่น และ/หรือสัญญาการใช้บัตรเครดิต / บัตรเดบิตได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การวินิจฉัยของธนาคารถือเป็นที่สุด

– 1 บัตร / 2 สิทธิ์ /วัน ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2638-4000

 

หมายเหตุ : โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้