frame3new
(Update) Double คุ้ม 2 ต่อ สนุกสุขสันต์ที่ Dinosaur Planet

ต่อแรก Buy 1 Get 1 Free บัตรผ่านประตู Dinosaur Planet
ต่อที่ 2 Buy 1 Get 1 Free บัตรขึ้น Dino Eye
เมื่อชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ทุกประเภทหรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่ Dinosaur Planet วันนี้ – 31 พ.ค. 60 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด)

เงื่อนไข

– เฉพาะการชำระค่าบัตรผ่านประตู Dinosaur Planet ในราคาปกติ (สำหรับผู้ใหญ่อัตรา 600 บาท/ท่าน และสำหรับเด็กอัตรา 400 บาท/ท่าน) และบัตรขึ้น Dino Eye ในราคาปกติ (อัตรา 200 บาท/ท่าน) ผ่านบัตรบีเฟิสต์ทุกประเภท หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ที่ Dinosaur Planet เท่านั้น ทั้งนี้ บัตรผ่านประตูที่จะได้รับเป็นบัตรในราคาเท่ากันหรือต่ำกว่าโดยเป็นวันเดียวกับที่ซื้อเท่านั้น
– สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรเดบิตบีเฟิสต์ทุกประเภท และบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ
– ลูกค้าต้องใช้สิทธิ์เข้า Dinosaur Planet และขึ้น Dino Eye ณ วันที่ซื้อบัตรเท่านั้น
– สิทธิ์ Buy 1 Get 1 Free มีจำนวนจำกัด โดย
– บัตรผ่านประตูได้สูงสุด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อวัน
– บัตรขึ้น Dino Eye ได้สูงสุด 2 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อวัน (การเปิดให้บริการ Dino Eye เป็นไปตามที่ Dinosaur Planet กำหนด)
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ Dinosaur Planet กำหนด
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ : โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกันได้